พบ 5 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา 30 recent views

  ข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2564
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 8 มีนาคม 2565
 • ข้อมูลประวัติการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา 34 recent views

  ข้อมูลประวัติการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2564
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ข้อมูลทุนรัฐบาล 32 recent views

  ข้อมูลทุนรัฐบาลของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2564
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ 393 recent views

  ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 20 มกราคม 2565
 • DS12 ข้อมูลผู้สอบผ่าน 273 recent views

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทำการประกาศผลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 ภายหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้น
  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 20 มกราคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).