พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้าราชการ ศูนย์สอบ จำนวนผู้เข้าสอบ ผู้สมัครสอบ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).