พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สอบภาค ก. รูปแบบ: XLS ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ข้าราชการ จำนวนผู้เข้าสอบ จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).