พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สอบภาค ก. แท็ค: ข้าราชการ ศูนย์สอบ ผู้สมัครสอบ จำนวนผู้เข้าสอบ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).