พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLS ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: บรรจุใหม่ จำนวนผู้เข้าสอบ ข้าราชการ ผู้สมัครสอบ สอบ ก.พ.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).