พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สอบภาค ก. สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLS ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ผู้สมัครสอบ ศูนย์สอบ สอบ ก.พ. บรรจุใหม่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).