พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLS กลุ่ม: สอบภาค ก. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: บรรจุใหม่ ภาค ก จังหวัด จำนวนผู้เข้าสอบ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).