พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLS ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: สอบภาค ก. แท็ค: ภาค ก จำนวนผู้เข้าสอบ สอบ ก.พ. จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).