พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: รับราชการ บรรจุใหม่ ศูนย์สอบ ผู้สมัครสอบ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).