พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: รับราชการ บรรจุใหม่ สอบ ก.พ. จำนวนผู้เข้าสอบ กลุ่ม: สอบภาค ก. หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).