พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร รูปแบบ: XLS สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: รับราชการ สอบ ก.พ. จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).