• DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ 28977 total views 346 recent views

    ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 6 พฤศจิกายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).