พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: สอบ ก.พ. ข้าราชการ รับราชการ

กรองผลลัพธ์
  • DS12 ข้อมูลผู้สอบผ่าน 320 recent views

    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทำการประกาศผลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 ภายหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้น
    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 27 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).