พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร แท็ค: รับราชการ ข้าราชการ สอบข้อเขียน รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
  • DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ 529 recent views

    ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 10 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).