พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท รูปแบบ: PDF แท็ค: ภาค ก บรรจุใหม่ ข้าราชการ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ สอบ ก.พ.

กรองผลลัพธ์
  • DS02 ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 444 recent views

    ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประกอบด้วย เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 รายจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ
    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 20 มกราคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).