พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: รับราชการ สอบ ก.พ. จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).