ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ใช้ภายใน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 29 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กรกฎาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 29 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 กรกฎาคม 2564