ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ใช้ภายใน
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2563
การจัดจำแนก อื่นๆ
ศูนย์สอบ
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564