พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
  • DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ 295 recent views

    ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 20 มกราคม 2565