พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
  • DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ 381 recent views

    ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 20 มกราคม 2565
  • DS12 ข้อมูลผู้สอบผ่าน 249 recent views

    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทำการประกาศผลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 ภายหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้น
    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 20 มกราคม 2565